Me tilbyr våre kunder blomar, gåver og interiør produkt, og er opptekne av fag, inspirasjon, service, kreativitet og positivitet.
Våre annsatte kurses regelmessig, og held seg oppdatert innan blomsterdekoratør faget og trendar innan fargebruk og interiør.
Butikken vart etablert i 1990, som Gro`s blomster. I 1994 vart navnet endra til Skånevik Blomster og Gaver, då me i tillegg til fagbinderi også begynte med gåver og interiør. Siste endring var i sommar då namnet vart endra til Interflora Skånevik Blomster og Interiør as. Butikken er ei familiebedrift med 2.generasjon drivar. Dagens dekoratørar er Liv Birthe Eliassen og Linda Bøthun.
Me er også stolte medlemmer av Interflora. Der får me faglig påfyll og held oss oppdatert. Interflora står for kvalitet og faglig dyktighet, og me leverer dine blomehelsingar over heile verda. Me utfører alle typar binderi. Ynskjer de det litt spesielle eller noko tradisjonelt, alt blir tilpassa etter ynskje.